Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895


Continguts i didàctica


Estem especialitzats en realitzar adaptacions didàctiques de continguts científics. Podem realitzar quaderns i guions didàctics, activitats de carrer, tallers, i tota mena de material gràfic i audiovisual.


Cliqueu la fotografia per ampliar-la
Pàgina web didàctica dins del portal "Evoluciona". IPHES
  • Pàgina web didàctica dins del portal "Evoluciona". IPHES


molecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment