Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895


Projectes de museografia


Per si necessites un document d'idees sobre què es pot fer al teu jaciment arqueològic, sobre una reforma al teu museu o centre d'interpretació, o bé com plantejar una ruta turística i patrimonial


Cliqueu la fotografia per ampliar-la
Projectes de museografia arqueològica
  • Projectes de museografia arqueològica


molecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment