Un museu acabat és un museu mort, i un museu mort és un museu inútil. G. Brown Goode, 1895


Pàgines web


Realitzem pàgines web d'exposicions o de divulgació científica, primant l'usabilitat al fet d'emprar grans mitjans tecnològics. Seguint la nostra filosofia museogràfica, cal assegurar l'arribada del missatge, dels continguts, de manera didàctica i no pas de manera espectacular o mediàtica. Els nostres dissenys destaquen per la seva rapidesa, vistositat, pel fet de ser pràctics i per estar pensats des del punt de vista de l'usuari.


Cliqueu la fotografia per ampliar-la
Portal "Evoluciona". IPHES
  • Portal "Evoluciona". IPHES


molecula, museografia, didàctica, interpretació, patrimoni, gràfica, interactius, video, audiovisuals, museu, jaciment